Det kan vara rätt problematiskt att välja rätt verktyg för sina nyhetsbrev och det kan vara en bra idé att välja rätt verktyg redan från början. Även om det inte är möjligt att byta verktyg i framtiden om man skulle vilja det. 

Men om man jobbar med mailutskick och automatiska processer med ett verktyg kan bara tanken på att byta verktyg verka skrämmande. Jag har personligen bytt till verktyget jag använder och älskar nu, Convertkit, och även om det gick bra så tog det lång tid att få ordning på allt. 

Tid som jag skulle kunnat spenderat på bygga upp mitt företag istället. 

Ditt viktigaste beslut

Om du är på väg att att välja ditt första verktyg för att skicka nyhetsbrev så står du inför det viktigaste beslutet för din förmåga att lyckas med dina nyhetsbrev i framtiden. Att driva nyhetsbrev för sin verksamhet är grunden till alla inkomster man skapar via internet så att bara välja efter priset och välja det billigaste är verkligen inget att rekommendera. 

Eftersom företagande via internet (även om det integreras i en offline-verksamhet) förhållandevis är väldigt billigt skall du redan från start försöka ett verktyg som du både trivs att jobba med samt kan växa med. 

Funktioner

Alla verktyg som finns på marknaden kommer med en rad funktioner. Funktionerna i dessa verktyg liknar varandra rätt mycket även om vissa verktyg har mer funktioner medans de lite billigare har färre funktioner. 

Det finns dock funktioner i alla verktyg som utgör grunden när man driver nyhetsbrev och som är väsentliga om du verkligen  vill lyckas med dina utskick. Jag kommer lista funktioner för dig som kanske inte vet vad du skall leta efter i ett verktyg så du lättare kan välja verktyg och komma igång med dina nyhetsbrev. 

Det verktyg jag använder Convertkit har alla dessa funktioner men det har även många andra verktyg så se bara till att funktionerna nedan finns i det verktyg du väljer så har du en bra start. Om du skulle vara intresserad av det verktyg jag använder så ta min videokurs nedan så kommer jag lära dig det du behöver om Convertkit så du kan starta upp ditt nyhetsbrev direkt. 

De funktioner jag kommer att beskriva kan man givetvis även utveckla och beskriva på en djupare nivå men har du följande funktioner så klarar du dig bra.

Formulär

En av basfunktionerna i ett verktyg är att man kan skapa formulär som man kan lägga på sin webbplats där besökarna kan skriva in sitt namn och e-postadress och på det sättet gå med i ditt nyhetsbrev. 

Har inte ditt verktyg denna funktion bör du direkt börja fundera om du skall byta till ett annat eftersom detta är en basfunktion som alla verktyg skall ha. När det kommer till formulär så kan man också gå djupare givetvis men så länge du lätt kan skapa formulär som du kan lägga på din webbplats så är det åtminstone godkänt.

Automationer 

Att kunna automatisera när man driver nyhetsbrev är kanske den viktigaste funktionen så se till att just denna funktion i verktyget är väl utvecklat. Även om du förmodligen tycker att automation verkar lite krångligt i starten så kommer det bli en av dina viktigaste funktioner som du kommer använda dig av. 

Jag försöker automatisera så mycket jag bara kan med denna funktion och den största fördelen är ju att ju mera man automatiserar med sina utskick ju mer tid kan du lägga på andra delar i ditt företag som också behöver utvecklas. 

Segmentera

Verktyget skall också hantera segmentering på ett föredömligt sätt. Denna funktion knyts samman men automationer och handlar egentligen om att under en automation kunna flytta prenumeranter mellan olika listor på avancerade sätt. 

Innan jag började använda Convertkit använde jag ett annat verktyg som varken kunde automatisera eller segmentera med så jag förstod riktigt inte hur viktiga dessa funktioner är, både enskilt men vad de kan göra med varandra. 

Nu skulle jag aldrig kunna leva utan ett verktyg utan just dessa två funktioner eftersom de har gjort underverk för mitt företag och de kommer de att göra för ditt företag med. 

Att kunna segmentera, vilket är långt man kan i alla verktyg är också den viktigaste funktionen man använder sig av för att kapa kostnader. Man vill över tid radera alla prenumeranter som inte öppnar och engagerar sig i dina utskick. 

Att skicka till personer som inte öppnar dina utskick är dåligt på väldigt många sätt och ett av dem är din ekonomi. Så man skall aldrig vara rädd att ta bort prenumeranter och det snabbaste sättet att göra det är att segmentera bort dem. 

Så denna funktion (med automationer) är ett krav att ditt verktyg skall ha. 

Leveranssäkerhet 

En grundläggande funktion som bara måste fungera är leveranssäkerheten, alltså att dina utskick hamnar i din prenumerants inkorg och inte i dennes skräppost. 

Nu handlar det dock inte bara om hur bra ditt verktyg är på att leverera utskicken till inkorgarna utan det handlar även mycket om vad du själv kan göra och jag har en helt annan artikeln som går igenom det här. 

Men basen i utskicken är ändå hur man än vrider och vänder på det ditt verktyg och det spelar stor roll hur de sköter och tar hand om spammare samt hur deras relationer är med de stora (och små) tjänsterna som tillhandahåller e-postadresser. 

Även om det verktyg jag använde före det verktyg jag idag använder så läste jag på noga innan och såg att det verktyg jag nu har har vunnit en rad tester där man kollat leveranssäkerheten vilket, med andra funktioner gjorde att jag var säker på mitt val. 

Det viktigaste med nyhetsbrev är att dina utskick kommer fram eftersom det blir svårt att lyckas med dina nyhetsbrev om allt hamnar i mottagarens skräppost. 

Support och dokumentation

Den största anledningen att jag själv bytte verktyg var först att jag ville automatisera mer i min verksamhet och samtidigt tyckte jag att supporten i mitt förra verktyg var uselt. Det var ett svenskt verktyg och det är visserligen skönt att kommunicera på svenska om man har något problem som måste lösas. 

Dessvärre fick man aldrig tag i dem och jag har än idag (6-7 månader efter denna artikel skrivs) ännu ej fått svar på två frågor jag hade skickat till företaget jag använde mig av förut utan jag fått något svar alls. 

De flesta verktyg som är något att finns idag i utlandet och då kommer ju också supporten på engelska. Det kan ju vara ett problem om man tycker det är lite läskigt att kommunicera på ett annat språk än svenska. 

Däremot går ju inte supporten att ens jämföra med de svenska verktygen. Det är inte bara det att du får support och hjälp snabbare än med de svenska verktygen. Det kanske bästa av allt är att de större verktygen har otroligt bra dokumentation (vilket de svenska ofta helt saknar).

Det verktyg jag använder mig av har så stor databas av hjälpartiklar så att man knappt behöver kontakta supporten utan man kan under alla dygnets timmar söka reda på svaret via dokumentationen. 

Företaget bakom mitt verktyg håller väldigt ofta workshops live man kan anmäla sig till (eller se vid ett senare tillfälle) som inte bara lär ut att använda verktyget på bäst sätt. De är också drivande på lära ut tekniker hur man skall bygga större och större nyhetsbrev. 

Så tänk inte så enkelspårigt att du vill ha din support på svenska. Det ville jag med en gång i tiden men har nu insett att det knappt gick att kalla support. 

Integration

Något som de svenska verktygen är rent usla på är det att kunna integrera dem i andra tjänster och produkter såvida man inte kan skriva kod själv. Det verktyg jag använder kan man koppla ihop till samtliga andra verktyg på internet som man kan tänkas vilja använda. 

Jag kopplar ihop mitt verktyg till andra tjänster jag använder så som Demio, Podia och ThriveLeads men det finns säkert fyrtio andra tjänster man kan koppla ihop med i det verktyg jag använder mig av. 

Alla behöver inte denna funktion. Men det kan vara väldigt svårt att veta vilka funktioner som man behöver i framtiden när man är i uppstarten så det skadar aldrig att verktyget du väljer går att koppla ihop med andra verktyg. 

Landningssidor

Förutom att använda sig av formulär(som jag beskrev tidigare i denna artikel) över hela sin webbplats så är landningssidor också bra att använda sig av. Detta att man kan få besökaren att fokusera helt på gå med på nyhetsbrevet. 

Det är kanske inte livsviktigt att det verktyg du använder har denna funktion eftersom det finns en rad tjänster som bara fokuserar på landningssidor såsom Unbounce, Leadpages och ThriveLeads. 

Ditt verktyg behöver dock kunnas kopplas ihop med någon tjänst ovan om ditt verktyg inte erbjuder den funktionen. En bra sak att du spar pengar om ditt verktyg har detta inbyggt eftersom du sparar ett par hundra kronor per månad. 

Även om de nämnda tjänsterna jag nämnde ovan har fler landningssidor att välja mellan så använder jag endast Convetkits egna landningssidor eftersom jag tycker de är snyggare än de som finns i de andra tjänsterna. 

Att jag också sparar en hel del pengar per år på att använda de inbyggda landningssidorna i mitt verktyg är något som är en trevlig bonus. 

Välj ditt verktyg

Jag har i denna artikel beskrivit vilka funktioner du behöver i ditt verktyg för att lyckas med dina nyhetsbrev.  Det har blivit dags för dig att ta ett av ditt viktigaste beslut angående dina nyhetsbrev och det är att välja det verktyg som skall göra jobbet. 

Rekommendationer

Det har börjat bli dags att runda av denna artikel och det gör jag med mina rekommendationer om vilket verktyg jag tycker du skall välja för dina nyhetsbrev. Alla har lite olika behov när det kommer till verktygen så här kommer två olika alternativ. 

För att inte göra dig osäker. Jag tycker du skall välja Convertkit alla dagar i veckan före alla verktyg inklusive vårt andrahandsval. 

Convertkit 

Även om jag är partisk och uteslutande använt Convertkit under ca 3 års tid så kan jag inte rekommendera detta verktyg nog mycket. Jag tycker att du bör välja detta verktyg redan från start. Gör du det kommer du aldrig någonsin ångra dig. 

Verktyget passar 95% av alla användare och om du är seriös med dina nyhetsbrev är det detta verktyg du bör välja. Verktyget har allt du behöver och mer därtill som du du till och med kan använda gratis upp till 500 prenumeranter. 

Jag tycker du dock skall betala för 1000 prenumeranter direkt (29 dollar per månad) och låsa upp de mer avancerade funktionerna som automationer och segmentering och starta dina nyhetsbrev med det bästa verktyget på marknaden. 

Om du driver en blogg eller webbplats som är skapad i WordPress har Convertkit själva utvecklat en plugin till WordPress som kopplas ihop med deras verktyg som gör det väldigt enkelt att koppla ihop sin webbplats med verktyget. 

På denna sida hittar du även en videokurs jag gjort om detta verktyg så fyll i din e-postadress och få gratis tillgång till denna kurs och lär dig att använda detta verktyg. 

Verktyget passa alla så välj detta och starta ditt nyhetsbrev idag. 

Get A Newsletter

Detta verktyg är svenskutvecklat så supporten är då på svenska och det det ju vara skönt att få kommunicera på modersmålet om problem skulle uppstå. Däremot hinner inte detta verktyg att hänga med de andra verktygen vad man än jämför. 

Även om supporten är på svenska är lämnar supporten mycket att önska. Det tar ibland väldigt lång tid för en återkoppling på de simplaste frågorna man skickat in. Verktyget saknar också funktioner såsom automation och segmentering så det är inget verktyg för dig som ta dina nyhetsbrev till nya nivåer. 

Det är också onödigt krångligt att få in på sin webbplats och verktyget går inte koppla ihop med de mest använda tjänsterna på internet utan att vara en programmerare själv eller anlita en sådan för dyra konsultkostnader för att koppla ihop det med andra verktyg. 

Verktyget har dock väldigt bra leveranssäkerhet och om man har som mål att bara skicka ut nyhetsbrev av den enklare modellen är detta verktyg inte helt uträknat. 

Detta verktyg är dock inget verktyg du skall välja om du tänkt att skapa en riktigt bra inkomst från dina nyhetsbrev men med det sagt så kan vissa mindre organisationer och mindre företag använda detta verktyg om man endast tänker skicka ut enkla nyhetsbrev. 

Slutord

Det finns många verktyg ute på marknaden och samtliga bör det väl både gå att starta och driva nyhetsbrev med. Men det är också en väldigt stor fördel att man tycker om det gränssnitt som verktyget har så det är kul att jobba med. 

Det är här Convertkit visar sina starkaste sidor eftersom det inte bara rent funktionsmässigt är ett sjukt bra verktyg utan att det också är så lätt och trevligt att jobba med. 

Väljer du Convertkit kommer du inte ångra dig.